Isännöitsijä: Huolehdi taloyhtiön ilmanvaihdosta ja pidä asukkaat tyytyväisenä

Taloyhtiön vastuulla on pitää huolta toimivasta ilmanvaihdosta sekä raikkaasta sisäilmasta. Isännöitsijänä vastaat kaikkiin asiakkaiden kysymyksiin ja ongelmiin, ilmanvaihtoon liittyen.

Ilmanvaihdon toimivuus vähentää toistuvia kyselyitä ilmanvaihtoon liittyen ja säästää aikaasi. Puhdas sisäilma ja toimiva ilmastointi parantavat asuinmukavuutta ja ylläpitävät asukkaiden terveyttä.

Lue lisää taloyhtiön ilmanvaihdon huollosta ja sen ylläpidosta.

Miksi ilmanvaihdon huolto on tarpeellinen?

Asunnon sisäilman aiheuttamia terveysvaikutuksia ei pidä vähätellä. Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi asukkaiden terveyteen ja viihtyvyyteen. Huonon sisäilman terveysvaikutukset voidaan huomata esimerkiksi allergiaoireista, väsymyksestä, nenän ärtyneisyydestä tai jatkuvasta päänsärystä. Pahimmillaan huono sisäilma voi aiheuttaa esimerkiksi astmaa tai keuhkosyöpää.

Isännöitsijänä olet vastuussa taloyhtiön ilmanvaihdon ylläpidosta. Huono sisäilma aiheuttaa pahimmillaan erilaisia terveyshaittoja ja vaikeuttaa asukkaiden arkea.

Puhtaan sisäilman lisäksi ilmanvaihtojärjestelmän huolto vaikuttaa myös kodin ilman kosteuteen, lämpöön sekä sen energiatehokkuuteen. Huonosti toimiva ilmanvaihto voi tulla taloyhtiölle kalliiksi, koska se käyttää liikaa energiaa!

Milloin ilmanvaihtokoneen suodattimet tulisi puhdistaa?

Nykyaikainen ilmanvaihtojärjestelmä vähentää kuluja ja säästää työtunteja

Vanhanaikaiset ilmanvaihtojärjestelmät ovat hankalia ylläpitää. Ne ovat myös usein tehottomampia, kuluttavat enemmän energiaa ja aiheuttavat enemmän työtä ilmanvaihtoon liittyvissä kysymyksissä.

Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen nykyaikaiseen koneistoon on taloyhtiön vastuulla, eikä budjettia välttämättä riitä suurempien järjestelmien uusimisiin yhdellä kertaa. Yksittäisten osien vaihtaminen saattaa kuitenkin muuttaa tilannetta ilmanvaihdon suhteen. Esimerkiksi ilmanvaihdon suodattimien vaihto taloyhtiössä, saattaa olla täysin laiminlyöty ja pelkästään niiden avulla saadaan merkittäviä muutoksia, suhteellisen pienillä kuluilla.

Joskus vanhanaikaiseen ilmanvaihtojärjestelmään voidaan saada uutta tehoa tekemällä perusteellinen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja huolto. Näissä tilanteissa kannattaa aina kutsua paikalle ilmanvaihdon puhdistuksen ammattilainen, joka osaa kertoa suoraan, mitä taloyhtiön ilmanvaihdolle kannattaisi tehdä. Joskus pelkkä suodattimien vaihto riittää.

Osakkaan vastuu, ilmanvaihdon suodattimet.

Mitkä asiat vaikuttavat ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuteen?

Ilmanvaihtojärjestelmän siisteyden ylläpito vaikuttaa siihen, kuinka usein taloyhtiössä tulee tehdä huolto tai puhdistus. Mikäli perusasiat jätetään pitkän aikaa huomiotta, tulevat ilmanvaihtokanavat nopeammin huonompaan kuntoon ja perusteellinen siivous pitää tehdä taloyhtiössä nopeammin.

Asukkaiden vastuulla on tietenkin arkiset puhdistukset ilmanvaihdon edistämiseksi, mutta loppujen lopuksi ilmanvaihtojärjestelmä on osakkaan vastuulla. Tietyistä asioista voidaan tietysti viestiä asukkaille ja muistuttaa näiden vaikutuksesta ilmanvaihdon toimivuuteen.

Ilmanvaihdon järjestelmä pitää kuitenkin tietyin väliajoin puhdistaa kokonaisuudessaan taloyhtiössä – tämä on lain määräämä.

Suodattimien vaihto

Suodattimien vaihto kuuluu taloyhtiössä usein asukkaan vastuulle, mutta ilmanvaihtojärjestelmästä riippuen, vastuut voivat vaihdella asukkaan ja taloyhtiön välillä. Suodattimien vaihto tulisi suorittaa säännöllisin väliajoin, mikäli ilmanvaihdon halutaan toimivan normaalilla tavalla. Sopiva puhdistusväli saattaa olla esimerkiksi kerran vuodessa.

Huippuimuri

Huippuimuri on talon katolle asennettava poistoilmapuhallin, joka huolehtii ilmanvaihdosta taloyhtiössä. Rakennuksen sisätiloissa syntyy alipaine epäpuhtaan ilman poistumisen vuoksi, jonka seurauksena korvausilmaventtiilien kautta siirtyy raikasta ulkoilmaa korvaamaan talon poistunutta ilmaa. Huippuimuri voi olla varsinkin suuremmissa taloyhtiöissä merkittävä tekijä sisäilman laadun parantamiseksi.

Pölyä kanavissa

Ilmanvaihtokanavien sisälle kannattaa katsoa tasaisin väliajoin ja tarkistaa niiden puhtaus. Mikäli siellä näkyy pölyä, tulee ilmanvaihtokanavat puhdistaa välittömästi. Kannattaa ottaa yhteyttä ammattilaiseen, sillä ilmanvaihtokanavien puhdistus vaatii oikeita työvälineitä sekä osaamista.

Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus varmistaa, että tilanne ei pahene pitkän ajan kuluessa siivouksen osalta. Säännöllisellä puhdistuksella pystytään pitämään sisäilma puhtaana ja näin asunto pysyy raikkaana, eikä erilaisia sisäilmaongelmia ehdi esiintymään.

Suodattimien vaihto ja puhdistus ammattilaisen hoitamana.

Isännöitsijä – Tilaa ilmanvaihdon puhdistus

Erilaiset vastuut taloyhtiössä, kuten suodattimien vaihto, voivat olla sinun tai asukkaan tehtävänä. Mikäli useampi asukas tai tietty asukas toistuvasti ilmoittaa ilmanvaihdon ongelmista, kannattaa asia selvittää ja ottaa tarkempaan käsittelyyn.

Ota meihin yhteyttä, niin tulemme paikan päälle selvittämään, minkälainen tilanne sinulla on ilmanvaihdon suhteen. Teemme tarjouksen ilmanvaihdon puhdistuksesta ja saat taloyhtiösi ilmanvaihdon toimimaan paremmin!