Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 01.01.2021. Viimeisin muutos 16.11.2021.

1 REKISTERINPITÄJÄ
Nuohousvoima Oy (3022561-4) (nuohousvoima.fi), Sahankuja 24, 21500 Piikkiö. Puhelin 046 5930675.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Sauli Liekari, info (at) nuohousvoima.fi

3 REKISTERIN NIMI
Asiakas- ja markkinointirekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä laskutus.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilötiedot sisältävät tai ne voivat sisältää: Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, laskutusosoite, postitusosoite, puhelinnumero, lomakkeen tiedot, tilaushistoria.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Asiakkaan henkilökohtaisesti tai verkkosivuilla antamat tiedot.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
Tietoihin on pääsy vain henkilöillä, joilla työtehtäviensä perusteella oikeus käsitellä rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muina suojakeinoin.

9 PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Nuohousvoima Oy voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa.

10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu Nuohousvoima Oy:n asiakasrekisteriin.

Ylös