Nuohooja puhdistaa takkaa

Nuohouslaki

Tiesitkö, että rakennuksen omistajan tai haltijan tulee pitää huolta asianmukaisen nuohouksen tekemisestä? Nuohous ei ole ainoastaan tärkeää lain vuoksi, vaan terveellinen sisäilma parantaa asuinmukavuutta sekä pitää huolta asukkaiden hyvinvoinnista.

Kerromme seuraavaksi, mitä nuohouksessa tulee ottaa huomioon.

Mitä laki sanoo nuohouksesta?

Nuohoukseen liittyvät säädökset tulevat suoraan Suomen laista: Pelastuslaki, luku 9, Nuohouspalvelut. Rakennuksen omistajan tai haltijan tulee huolehtia nuohouksesta seuraavalla tavalla:

  • Tulisijat ja savuhormit tulee nuohota ammattilaisen toimesta riittävin väliajoin
  • Katon turvavarusteet, tikkaat ja muut välineet, tulee pitää kunnossa nuohoojan työtä varten
  • Tärkeänä huomiona: taloyhtiössä vastuu on joko taloyhtiön tai sen osakkaan

Nuohouksessa tulisijat ja savuhormit puhdistetaan niihin liittyvine osineen. Puhdistuksen yhteydessä niiden kunto tarkistetaan. Nuohouksen yhteydessä nuohoojan tulee aina antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohouksesta.

Mikäli nuohooja havaitsee paloturvallisuusriskejä nuohouksen aikana, tulee hänen tehdä siitä ilmoitus pelastuslaitokselle sekä nuohottavan kohteen edustajalle. Myös tikkaiden, kattokulkutien osien tai katon turvavarusteiden huonosta kunnosta tulee ilmoittaa kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle ja pelastuslaitokselle.

Onko nuohous luvanvaraista – kuka saa nuohota?

Onko nuohouslaki muuttunut?

Nuohouslaki on muuttunut vuosien varrella. Vuoden 2019 alusta siirryttiin nuohouksen vapaaseen tarjontaan ja nuohouspalveluita saa tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoitteet tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyivät ennallaan, samoin määrätyt nuohousvälit.

Saako nuohouksen tehdä itse?

Nuohousta koskevassa laissa kerrotaan, kuinka usein nuohous tulee tehdä. Laissa määrättyä nuohousta ei voi toteuttaa kuin nuohousalan ammattilainen eli nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Omatoimisesti tehtävää nuohousta saa suorittaa itsenäisesti, mutta se ei poista laissa säädetyn nuohouksen tarvetta. Pahimmassa tapauksessa saat itse tekemälläsi nuohouksella aikaan suuria vaurioita tulisijaan tai savuhormiin ja sitä kautta vaarannat koko asuntosi paloturvallisuuden.

Mikäli et ole varma, milloin asuntoosi on tehty nuohous viimeksi tai millä aikavälillä sitä tulee suorittaa – ota yhteys nuohoojaan. Ammattitaitoinen nuohooja tekee asuntoosi oikeanlaisen nuohouksen ja pitää huolta lain mukaisesta dokumentoinnista.

Varaa nuohous

Kuinka usein nuohous tulee tehdä?

Laissa määritelty aikaväli nuohoukselle riippuu siitä, asutaanko kodissa vakituisesti, toimiiko asunto vapaa-ajan asuntona tai käytetäänkö tilassa savuhormia normaalia useammin kuten ravintoloissa.

Vaikka laki määrittääkin ainoastaan vähimmäisvaatimukset, niin se ei tarkoita, että kerran vuodessa tehtävä tulisijan ja hormin nuohous riittäisi. Säännöllinen nuohous pitää hormit kunnossa ja asunnon ilman parempilaatuisena.

Laissa määritetyt aikavälit nuohouksen suorittamiselle:

  • Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa = 1 vuoden välein
  • Vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa = vähintään kolmen vuoden välein
  • Runsas tulisijan käyttö = vähintään kerran vuodessa

Huomioithan sen, että käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota.

Kuinka usein säännöllinen nuohous tulee tehdä?

Nuohous on tärkeä osa paloturvallisuutta

Tulisijat ja hormit puhdistetaan nuohouksen yhteydessä ylimääräisestä palaneesta aineesta. Nuohouksen tarkoituksena on ehkäistä nokipalon syntymistä sekä varmistaa, että tulisijat ja savuhormit ovat toimintakunnossa.

Nuohoojan tärkeänä tehtävä nuohouksen yhteydessä on tarkistaa tulisija ja huolehtia, että se ei aiheuta palovaaraa. Viat voidaan havaita etukäteen ja niistä voidaan ilmoittaa sekä pelastuslaitokselle että asiakkaalle.

Sisäministeriön tilastojen mukaan rakennuspaloista noin 15% liittyy tulisijoihin ja savuhormeihin. Nokipaloja niistä on noin kolmasosa. Tulisijojen ja savuhormien vaurioista johtuvia paloja on vuosittain alle sata. Huolellisella nuohouksella ja turvallisuudella, tulisijojen aiheuttamia tulipaloja voidaan ehkäistä ja näin varmistetaan myös koko kodin turvallisuus.

Nuohouksesta saatu todistus kannattaa säilyttää huolellisesti. Nuohoustodistuksessa yksilöidään nuohoojan havaitsemat viat ja puutteet. Tarpeen vaatiessa pelastusviranomaiselle voidaan osoittaa, että rakennuksen nuohouksesta on huolehdittu asianmukaisella tavalla. Havaintojen perusteella voidaan myös arvioida ja seurata tulisijan sekä hormin kunnon muutoksia.

Nuohous on tärkeää – sillä varmistetaan tulisijan ja hormin turvallisuus.

Miten tilaan nuohouksen?

Nuohooja ei tule kotiisi ilmoittamatta. Vaikka nuohouksesta säädetään laissa, sinun tulee itse olla yhteydessä nuohoojaan ja varata aika nuohouksen suorittamiselle.

Muistathan kuitenkin, että nuohoojaa ei tarvitse tilata, mikäli tulisijaa ei ole lainkaan käytetty. Jos tulisijaa on käytetty vähän ja sitä ei ole puhdistettu, kannattaa varmuuden vuoksi tilata nuohooja paikan päälle. Et välttämättä kuitenkaan itse tiedä, ennen nuohoojan kutsumista, että mikäli tulisija on vaaraksi kiinteistön turvallisuudelle.

Varaa itsellesi nuohous hyvissä ajoin! Näin varmistat puhtaat hormit ja tulisijan, ennen käyttöönottoa sekä lämmityskautta. Ota meihin yhteyttä ja kysy säännöllisestä nuohouksesta – näin tiedät sinulle sopivan nuohousvälin.

Varaa nuohous
Ylös